• Ceník pobytu v MŠ a stravy

    • Školné MŠ pro všechny děti kromě dětí, které plní povinnou předškolní docházku: 350,- Kč/měsíc
     Školné ŠD: 100,- Kč/měsíc

     Stravné a školné MŠ se vybírá na daný měsíc vždy dopředu formou inkasa z účtu.
     Školné ŠD se vybírá pololetně v hotovosti ve školní družině.
     Cizí strávníci platí stravné vždy 10. v měsíci v době od 11:30 hod. do 12:00 hod. v kanceláři školní jídelny. Pokud tento den připadne na víkend, vybírá se stravné vždy v pátek před tímto víkendem. 

     Prosíme všechny strávníky o kontrolu údajů a platnosti inkasa, popř. jeho zřízení (hlavně u nových dětí a žáků) a doručení potvrzení na sekretariát školy.
     Číslo účtu školy, ze kterého bude probíhat příkaz k inkasu je 1384205359/0800.

     Odhlašování strávníků nejpozději do 14:30 hod. předcházejícího dne na tel. čísle 519 416 162
      

     Ceny pro školní stravování jsou pro školní rok 2019/2020 stanoveny takto:

     Školní stravování

     Věkové skupiny strávníků hlavní a doplňková jídla
     Kč/ den/ strávník

     1. skupina:   Strávníci 3-6 let (MŠ)

      
     přesnídávka 9,-
     oběd 20,-
     odp. svačina 8,-
        
     2. skupina:    Strávníci 7-10 let (MŠ)  
     přesnídávka 9,-
     oběd 23,-
     odp. svačina 8,-
      
     Strávníci 7-10 let (ZŠ)  
     oběd 23,-
        
     3. skupina:    Strávníci 11-14 let (ZŠ)  
     oběd 25,-
        
     V rámci hospodářské činnosti   
     cizí strávníci 66,-
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

      

      

      

   • Kontakt

    • Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace
    • info@zssakvice.cz
    • 519 416 244 ; 601 393 789
    • Hlavní 41 Šakvice 691 67
   • Přihlášení