• ► Kontakty ZŠ: (emailové kontakty na zaměstnance školy jsou bez diakritiky ve formátu jmeno.prijmeni@zssakvice.cz)


  Ředitelka školy:
  PhDr. Lenka Havelková email:reditelka@zssakvice.cz  725 701 422

  Zástupkyně ředitelky školy:
  Mgr. Veronika Otáhalová email:veronika.otahalova@zssakvice.cz  725 107 487   

  Sekretariát: 519 416 244, 601 393 789, email:info@zssakvice.cz
  Bc. Jana Svobodová, zástupce ředitelky školy pro nepedagogický provoz
  ID datové schránky: rfvmffr

  Číslo účtu školy: 1384205359/0800

  Jídelna: 519 416 162
  Družina: 519 416 246, 519 325 700

  Vyučující ZŠ 1.stupeň:
  1. ročník Mgr. Eliška Brúčková (třídní učitelka)  725 109 305  email: eliska.bruckova@zssakvice.cz
  2. ročník Mgr. Jana Pavláčková (třídní učitelka)  725 102 395  email: jana.pavlackova@zssakvice.cz
  3. ročník Mgr. Markéta Göttingerová (třídní učitelka)  725 107 505  email: marketa.gottingerova@zssakvice.cz
  4. ročník Mgr. Sylva Nováková (třídní učitelka)  email: sylva.novakova@zssakvice.cz
  5. ročník Mgr. Veronika Otáhalová (třídní učitelka)  725 107 487   email: veronika.otahalova@zssakvice.cz
  asistentky pedagoga:  Mgr. Hana Tomášková (speciální pedagog),  Denisa Havlíková, Bc. Zuzana Madronová
  asistentka pedagoga pro ZŠ, ŠD a MŠ z projektu Evropské unie „Šablony III“ :  Bc. Hana Suská

  Vyučující ZŠ 2.stupeň:
  6. ročník Mgr. Marie Hádlíková (třídní učitelka)  725 106 544   email: marie.hadlikova@zssakvice.cz
  7. ročník Mgr. Tereza Lengálová (třídní učitelka)  725 106 544   email: tereza.lengalova@zssakvice.cz
  8. ročník Mgr. Alice Kuljovská (třídní učitelka)  725 106 544   email: alice.kuljovska@zssakvice.cz
  PhDr. Lenka Havelková    
  Mgr. Veronika Otáhalová                                                                                                                                                                         
  Mgr. Ivanna Žižka  email: ivanna.zizka@zssakvice.cz                                                                                                                           
  Ing.  Petr Franta   email: petr.franta@zssakvice.cz                                                                                                                                 
  Mgr. Michaela Bulířová   email: michaela.bulirova@zssakvice.cz
   

  Výchovný poradce
  PhDr. Lenka Havelková

  konzultační hodiny: čtvrtek 13:30 - 15:30 hodin (dle individuální domluvy)

  Metodik prevence
  Mgr. Veronika Otáhalová

  Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 
  Petra Hollá
  tel: 724369517 
  email: petra.holla@sakvice.cz
   

  ► Kontakty družina:


  Vychovatelky:
  Markéta Bílková I. oddělení 519 416 246
  Katarína Blahová II. oddělení 519 325 700


  ► Kontakty MŠ:


  Odloučené pracoviště: Dlouhá ulice 251

  třída Motýlci : 725 700 388

  třída Berušky: 727 966 445

  třída Sluníčka: 725 914 425

  Vyučující MŠ:
  Motýlci 
  Martina Hnidáková                                                                                                                                                                                                                                                     Lenka Winterová

  Berušky 
  Ivana Bělecká
  Zuzana Osičková 
  Sluníčka 
  Šárka Krytinářová
  Eliška Straková

  asistentka MŠ Lenka Mikmeková

   • Kontakt

    • Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace
    • info@zssakvice.cz
    • 519 416 244 ; 601 393 789
    • Hlavní 41 Šakvice 691 67 69167 Šakvice Czech Republic
   • Přihlášení