• 1. ročník školního turnaje ve stolním fotbálku

     • Minulý týden proběhl na školním dvoře 1. ročník turnaje ve stolním fotbálku. Zúčastnili se žáci ze všech ročníků. Dobrovolníci vytvořili dvojice a ostatní jim fandili. Žáci byli rozděleni dle věku na tyto kategorie:  I. kategorie 1.- 3.r,  II. kategorie 4.- 6.r.

      Všichni zúčastnění dostali malou sladkou odměnu. Ti, kteří postoupili do dalšího kola, získali diplom. Děkujeme za účast a těšíme se na příští ročník. Sportu zdar!

      Výsledky turnaje:

      Třídní kolo – 1. ročník:               1. D. Hutter, P. Madron                               -  12 bodů

                                                          2. A. Duchoň, P. Macourek                        -    7 bodů

                                                          3. J. Svoboda, M. Čermák                              -    4 body

                                                          4. A. Husáková, D.Pěčková                           -    3 body

                                                          4. E. Tomková, Z Štrublová                            -    3 body

       

      Třídní kolo – 2. ročník:               1. M. Svobodová, K. Tomášková                -    9 bodů

                                                          2. Š. Ontkovič, D. Peška                               -    6 bodů

                                                          3. D. Krnáč, L. Beier                                         -    3 body

                                                          4. A. Hégerová, N. Hotárková                          -    1 bod

       

      Třídní kolo – 3. ročník:               1. D. Feigerle, P. Trávník                              -   12 bodů

                                                          2. D. Pěčka, M. Křižan                                   -     9 bodů

                                                          3. T. Lemonová, V. Procházková                     -     8 bodů

                                                          4. L. Charoušková, N. Berlińská                      -     7 bodů

                                                          5. K. Šabján, R. Brezovský                             -     6 bodů

                                                          6. O. Schmid, N. Tekes                                    -     1 bod

         

      Finálové kolo I. kategorie (1. – 3. Ročník):                    1. D. Feigerle, P. Trávník                         -   11 bodů

                                                                                               2. Š. Ontkovič, D. Peška                         -     8 bodů

                                                                                               3. M. Svobodová, K. Tomášková          -     7 bodů

                                                                                               3. D. Pěčka, M. Křižan                                -     7 bodů

                                                                                               4. D. Hutter, P. Madron                                -     4 body

                                                                                               6. A. Duchoň, P. Macourek                         -     4 body

       

      Třídní kolo – 4. a 5. ročník:    1. Skupina:                      1. E. Brúčková, E. Špačková                     -   9 bodů

                                                                                               2. D. Drozdová, M. Hnidáková                 -    6 bodů

                                                                                               3. S. Hutrová, K. Dlapalová                         -    1 bod

                                                                                               3. Elen Francová, Ema Francová                -    1 bod

       

          2. Skupina:                                                                   1. A. Čaněk, J. Kratochvíl                       -    9 bodů

                                                                                               2. F. Peška, M. Křižan                             -    6 bodů

                                                                                               3. D. Svoboda, T. Charoušek                     -    3 body

                                                                                               4. S. Kos, D. Krytinář                                 -    0 bodů

        

         Skupina o postup:                                                         1. A. Čaněk, J. Kratochvíl                       -    9 bodů

                                                                                               2. F. Peška, M. Křižan                              -    6 bodů

                                                                                               3. D. Drozdová, M. Hnidáková                -    3 body

                                                                                               4. E. Brúčková, E. Špačková                      -    0 bodů

       

      Třídní kolo – 6. ročník:             1. D. Darmovzal, L. Suský                            -   15 bodů

                                                          2. D. Hlávka, T. Haloda                                  -   13 bodů

                                                          3. D. Bahník, D. Krnáč                                   -   10 bodů

                                                          4. M. Prokešová, J. Kratochvílová               -     6 bodů

                                                          5. V. Trávníková, D. Polomini                       -     3 bodů

                                                          6. O. Škorpík, D. Plot                                     -     0 bodů

       

      Finálové kolo I. kategorie (4. – 6. ročník):                 1. D. Darmovzal, L. Suský                       -   15 bodů

                                                                                               2. D. Drozdová, M. Hnidáková              -     9 bodů

                                                                                               2. D. Hlávka, T. Haloda                            -     9 bodů

                                                                                               3. J. Kratochvíl, T. Charoušek                 -     4 body

                                                                                               3. F. Peška, M. Křižan                              -     4 body

                                                                                               4. D. Bahník, D. Krnáč                              -     3 body

    • Kontakt

     • Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace
     • info@zssakvice.cz
     • 519 416 244 ; 601 393 789
     • Hlavní 41 Šakvice 691 67 69167 Šakvice Czech Republic
    • Přihlášení