• ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

     • Organizace školního roku 2022/2023

      Mateřská škola

      Od 1. 9. 2022 jsou všechny třídy mateřské školy umístěny na ulici Dlouhá.

      Provoz je zajištěn od 6:30 hod. do 16:30 hod.

      Děti nastupující do mateřské školy mají stravu od 1. 9. 2022 automaticky přihlášenou.

      Základní škola

      1.9. 2022

      V 8:00 hodin slavnostní zahájení školního roku 2022/2023 na školní zahradě.

      Škola bude pro žáky otevřena od 7:40 hod.

      První den si žáci přinesou pouze přezůvky, prvňáčci i aktovku.

      Předpokládané ukončení kolem 10:00 hod.

      2.9. 2022

      Výuka ZŠ dle rozvrhu.

      Provoz školní družiny: ranní 6:30 hod – 7:40 hod., odpolední 11:40 – 16:30 hod.

      Žáci odevzdají zápisní lístky do ŠD a přihlášky ke stravování.

       

      Obědy ve školní jídelně

      Zájemci o oběd na 1. popř. 2. 9. 2022 z řad žáků základní školy se nahlásí nejpozději do 31. 8. 2022 do 12 hodin.

      Upozorňujeme rodiče žáků na nutnost upřesnění data, od kterého dne bude dítě obědy odebírat!

      Informace o cenách najdete na webu školy v sekci Dokumenty – školní jídelna.

      Kontakty:

      • školní jídelna: 519 416 162
      • mobil sekretariát: 601 393 789
      • email: info@zssakvice.cz
    • Kontakt

     • Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace
     • info@zssakvice.cz
     • 519 416 244 ; 601 393 789
     • Hlavní 41 Šakvice 691 67 69167 Šakvice Czech Republic
    • Přihlášení