• ZRUŠENO - Focení se zimní tématikou

     • Ve středu 14. října 2020 bude probíhat focení dětí se zimní tématikou. 

      Začíná se v 8:00 hodin v hlavní budově ZŠ focením školáků, poté MŠ Motýlci a následně se fotograf přesune do MŠ na ulici Dlouhou.

       

      Sdělte laskavě nejpozději do pátku 9. října 2020, zda se Vaše dítě bude fotit.

      Vzorové fotografie „zimní les“ najdete ve fotogalerii.

     • Změny ve výuce z rozhodnutí KHSJM s platností od 5.10.2020

     • Zpěv a tělesná výchova – mimořádným opatřením místně příslušné krajské hygienické stanice se omezuje provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv ani sportovní činnost uvnitř i venku, vyloučeny však nejsou venkovní aktivity (např. procházky). Zákaz zpěvu a sportovní činnosti se netýká mateřských škol a zákaz sportovní činnosti se netýká prvního stupně základní školy

     • Preventivní program s Policíí ČR proběhne na školní zahradě pod pergolou.

     • Ve čtvrtek 24.září 2020 pro 1. ročník (3. vyučovací hodinu), pro 2. ročník (4.vyučovací hodinu), pro 3. ročník (5. vyučovací hod.). Téma - Policie a bezpečnost v různých situacích.

      V pátek 25. září 2020 pro 6. ročník (4. vyučovací hod.), pro 4. a 5. ročník (5. vyučovací hod.). Téma: Kyberprostor, kyberšikana a šikana.

   • Kontakt

    • Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace
    • info@zssakvice.cz
    • 519 416 244 ; 601 393 789
    • Hlavní 41 Šakvice 691 67
   • Přihlášení