• Focení s vánoční tématikou

     • Vážení rodiče,

      focení s vánoční tématikou proběhne 18. listopadu 2022:

      - od 8.00 hodin v MŠ

      - cca od 10.00 hodin v ZŠ

      Vzor fotografií najdete ve fotogalerii na stránkách školy.

     • Příchody a odchody dětí

     • Vážení rodiče,

      z hygienických důvodů nevstupujte do vnitřních prostor budovy školy.

      Na své děti čekejte pouze ve vestibulu nebo před budovou.

      Děkujeme za pochopení a spolupráci.

     • Sběr papíru

     • I v letošním školním roce se naše škola zapojila do sběru papíru:

      Co sbírat?

      - karton - karton šedý, hnědý, vlnitý i hladký

      - časopisy, noviny, letáky - směs novin a časopisů, knihy bez tvrdých desek, letáky, počítačové sjetiny

      Veškeré, doma řádně zvážené suroviny můžete odevzdávat na sběrném dvoře paní Novotné, které nahlásíte jméno dítěte, třídu a počet kilogramů.

      Totéž nahlaste i ve škole paní Bílkové (Školní družina) nebo na email: marketa.bilkova@zssakvice.cz.

      Sběr končí 31. května 2023.

      Děkujeme za spolupráci.

       

     • ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

     • Organizace školního roku 2022/2023

      Mateřská škola

      Od 1. 9. 2022 jsou všechny třídy mateřské školy umístěny na ulici Dlouhá.

      Provoz je zajištěn od 6:30 hod. do 16:30 hod.

      Děti nastupující do mateřské školy mají stravu od 1. 9. 2022 automaticky přihlášenou.

      Základní škola

      1.9. 2022

      V 8:00 hodin slavnostní zahájení školního roku 2022/2023 na školní zahradě.

      Škola bude pro žáky otevřena od 7:40 hod.

      První den si žáci přinesou pouze přezůvky, prvňáčci i aktovku.

      Předpokládané ukončení kolem 10:00 hod.

      2.9. 2022

      Výuka ZŠ dle rozvrhu.

      Provoz školní družiny: ranní 6:30 hod – 7:40 hod., odpolední 11:40 – 16:30 hod.

      Žáci odevzdají zápisní lístky do ŠD a přihlášky ke stravování.

       

      Obědy ve školní jídelně

      Zájemci o oběd na 1. popř. 2. 9. 2022 z řad žáků základní školy se nahlásí nejpozději do 31. 8. 2022 do 12 hodin.

      Upozorňujeme rodiče žáků na nutnost upřesnění data, od kterého dne bude dítě obědy odebírat!

      Informace o cenách najdete na webu školy v sekci Dokumenty – školní jídelna.

      Kontakty:

      • školní jídelna: 519 416 162
      • mobil sekretariát: 601 393 789
      • email: info@zssakvice.cz
   • Kontakt

    • Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace
    • info@zssakvice.cz
    • 519 416 244 ; 601 393 789
    • Hlavní 41 Šakvice 691 67 69167 Šakvice Czech Republic
   • Přihlášení